Zákon o ochrane osobných údajov - Zákon č. 18/2018 Z. z.

Hľadáte informácie o ochrane osobných údajov v zákone? U nás ich nájdete aj s vysvetlením